Chính sách bảo mật

Chào mừng đến với trang web gamecacuoc.top!

Chúng tôi hiểu và tôn trọng quyền riêng tư của bạn. Chính sách quyền riêng tư này giải thích cách chúng tôi thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin cá nhân của bạn.

1. Thu thập thông tin

Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân từ bạn khi bạn đăng ký tài khoản, đăng ký nhận thông tin, gửi phản hồi hoặc gửi yêu cầu hỗ trợ. Thông tin cá nhân có thể bao gồm tên, địa chỉ email, địa chỉ và số điện thoại.

Chúng tôi cũng thu thập thông tin không cá nhân từ bạn bằng cách sử dụng 'cookies'. Điều này giúp chúng tôi cải thiện trải nghiệm của bạn trên trang web.

  • Thời gian và ngày truy cập trang web
  • Trang web từ đó bạn đã truy cập trang web của chúng tôi
  • Trang web bạn truy cập sau khi rời khỏi trang web của chúng tôi
  • Số lượng trang đã xem

Chúng tôi không thu thập thông tin về bạn từ các nguồn công khai hoặc bên thứ ba.

2. Sử dụng thông tin

Thông tin cá nhân của bạn được sử dụng để cung cấp dịch vụ, hỗ trợ, xử lý giao dịch và liên hệ với bạn. Chúng tôi cũng có thể sử dụng thông tin để cải thiện trang web và tùy chỉnh trải nghiệm của bạn.

Chúng tôi cam kết không bán, trao đổi hoặc chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bất kỳ bên thứ ba nào trừ khi được sự đồng ý rõ ràng của bạn, trừ khi yêu cầu bởi pháp luật hoặc để bảo vệ quyền lợi, tài sản và an ninh của chúng tôi.

Chúng tôi cũng có thể chia sẻ thông tin với đối tác kinh doanh và nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi để cung cấp dịch vụ tốt hơn cho bạn.

3. Bảo mật thông tin

Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn bằng cách sử dụng các biện pháp bảo mật vật lý, kỹ thuật và hành chính. Chúng tôi đảm bảo an ninh thông tin cá nhân của bạn khỏi mất mát, lạm dụng, truy cập trái phép, tiết lộ, sửa đổi hoặc hủy bỏ.

  • Chúng tôi chỉ cho phép nhân viên có nhu cầu sử dụng thông tin cá nhân của bạn để thực hiện công việc của họ.
  • Chúng tôi đảm bảo rằng bên thứ ba nhận thông tin cá nhân của bạn đã cam kết bảo vệ thông tin đó theo chính sách quyền riêng tư của chúng tôi.
  • Chúng tôi sẽ lưu trữ thông tin cá nhân của bạn chỉ trong thời gian cần thiết để đạt được mục đích sử dụng.

Chúng tôi không chịu trách nhiệm về những thiệt hại hoặc thất thoát thông tin do lỗi phần mềm, hacker hoặc truy cập trái phép từ bên thứ ba.