Chính sách cookie

Cookie là các tập tin văn bản nhỏ mà trang web lưu trữ trên thiết bị của bạn khi bạn truy cập vào trang web. Cookie này giúp trang web ghi nhớ thông tin về lượt truy cập trước của bạn và cung cấp các chức năng tùy chỉnh khi bạn truy cập vào trang web.

Cookie không gây hại cho máy tính của bạn và không chứa bất kỳ thông tin cá nhân nào. Chúng chỉ cung cấp thông tin về hoạt động của bạn trên trang web và giúp chúng tôi cải thiện trải nghiệm của bạn khi sử dụng trang web của chúng tôi.

2. Loại cookie chúng tôi sử dụng

Chúng tôi sử dụng hai loại cookie trên trang web của mình: cookie cần thiết và cookie phân tích.

- Cookie cần thiết: Những cookie này cần thiết để bạn có thể duyệt trang web và sử dụng các tính năng cơ bản của trang web. Cookie cần thiết này không lưu trữ thông tin cá nhân và có thể không được tắt bởi công nghệ thông tin của bạn.

- Cookie phân tích: Những cookie này cho phép chúng tôi theo dõi và phân tích lưu lượng truy cập trên trang web của chúng tôi. Chúng tôi sử dụng thông tin thu thập được từ cookie phân tích để cải thiện trang web của chúng tôi, bao gồm cung cấp nội dung và chức năng được cá nhân hóa cho người dùng.

3. Cách quản lý cookie

Bạn có thể chấp nhận hoặc từ chối việc sử dụng cookie trên trang web của chúng tôi. Hầu hết các trình duyệt web cho phép bạn quản lý cookie thông qua cài đặt của trình duyệt. Tuy nhiên, việc từ chối cookie có thể làm giảm khả năng truy cập và trải nghiệm của bạn trên trang web.

  • Khi bạn truy cập vào trang web, bạn đã tự đồng ý sử dụng cookie của chúng tôi theo cách đã miêu tả trong chính sách này.
  • Nếu bạn không muốn sử dụng cookie, bạn có thể từ chối hoặc xóa cookie thông qua cài đặt trình duyệt của mình.
  • Nếu bạn từ chối cookie, một số tính năng của trang web có thể không hoạt động đúng.

4. Thay đổi chính sách cookie

Chúng tôi có thể cập nhật chính sách cookie này từ thời gian này sang thời gian khác để phản ánh các thay đổi trong cách chúng tôi sử dụng cookie. Khi thay đổi chính sách cookie, chúng tôi sẽ cập nhật ngày cuối cùng thay đổi dưới đây. Chúng tôi khuyến nghị bạn kiểm tra lại chính sách cookie này thường xuyên để đảm bảo bạn được thông báo về cách chúng tôi sử dụng cookie và bảo vệ quyền riêng tư của bạn.

Ngày cập nhật cuối cùng: MM/YYYY