Điều khoản sử dụng

1.1. Bằng cách sử dụng trang web, bạn đồng ý rằng bạn đã đủ 18 tuổi hoặc đủ tuổi để có thể ký kết hợp đồng pháp luật. Nếu bạn chưa đủ tuổi, vui lòng không tiếp tục sử dụng trang web.

1.2. Trang web gamecacuoc.top không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ hành vi vi phạm pháp luật nào của người dùng.